Safety & Security E-mail Notification Service para sa mga residente (Tagalog version)

ページ番号:698148324

更新日:2018年11月5日

Ito ay serbisyong pamamahagi sa pamamagitan ng e-mail sa 3 klase ng impormasyon, ang kalagayan ng panahon, lindol at tsunami.
Kaagad na sumagap ng impormasyon, at seguraduhin ang kaligtasan ng sarili, pamilya, kaibigan atbp.

◆Kapag nagpahayag ng impormasyon

Impormasyon sa kalagayan ng panahon

Sa panahong nagpahayag ng babala o espesyal na babala sa loob ng Ota City tulad ng:
Babala: Malakas na ulan, baha, bagyo, snowstorm, malakas na pag-snow (heavy snow), mataas na alon, pagtaas ng tubig (storm surge)
Espesyal na babala: Malakas na ulan, bagyo, snowstorm, malakas na pag-snow (heavy snow), mataas na alon, pagtaas ng tubig (storm surge)

Impormasyon tungkol sa Lindol

Sa pagkakataong nagkaroon ng lindol na mahigit intensity 3 sa loob ng Ota City.

Impormasyon ng Tsunami

Sa panahong nagpahayag ng babala o espesyal na babala ng Tsunami at great Tsunami sa loob ng Tokyo Bay area
*Ang Ota City ay napapaloob sa Tokyo Bay area.

Pagpapaliwanag ng mga ipinahahayag na impormasyon at mga dapat gawin para sa kaligtasan

Paraan ng pagparehistro

1 Magpadala ng blankong mail sa email address na ito: kumin-ta@anzen.city.ota.tokyo.jp
Sa pag-scan ng susunod na QR code, maililipat sa screen ng pagpapadala ng blanking mail.

tagalog

2 Mangyaring i-access ang registration page URL na inilarawan sa reply mail, at sundin ang instruksyon na nakapahayag sa pahina ng pagpaparehistro.
※ Sa mga hindi nakatanggap ng reply o tugon sa ipinadalang blankong mail
 ・Mangyaring payagang tanggapin ang mail ng domain: anzen.city.ota.tokyo.jp
 ・Mangyaring payagang tanggapin ang mail na may URL.
※ Kahit nakapagpa-rehistro na ng isang beses, maaaring ipakansela ang paghahatid ng impormasyon sa mail.
   Magpadala ng blankong mail sa email address na ito: taikai-ta@anzen.city.ota.tokyo.jp。
Sa pag-scan ng susunod na QR code, maililipat sa screen ng pagpapadala ng blankong mail.

tagalog

Patakaran at kondisyon ng serbisyo

【Patakaran】
Ang mga personal na impormasyon sa pagpaparehistro ay pag-aari ng Ota City at protektado sa tama at ligtas na sistema ng pamamahala.
Ang personal na impormasyon sa pagpaparehistro ay gagamitin para lamang sa layunin ng paghahatid ng serbisyong ito. Gayunpaman, ito ay hindi nalalapat sa mga sumusunod na kaso.
(1) Kapag may sariling pahintulot ang registrant ng serbisyong ito
(2) Sa kaso ng emerhensiyang kalagayan na kinakailangan upang protektahan ang kaligtasan ng nagparehistro sa serbisyong ito.
(3) Batay sa mga batas at regulasyon, mula sa mga enforcement agencies na itinakda ng batas at regulasyon o kung may kahilingan para sa probisyon

Iba pa

Depende sa gamit na aparato, maaaring maging malabo ang mga letrang nakalatha sa ipinamahaging impormasyon.